Medina Gounass

senegal | 2013

Met de bouw van de vierde school kwamen we tegemoet aan de vraag om leerlingen uit de wijk Medina Gounass na het 6de leerjaar een technische opleiding aan te bieden. Dit schoolgebouw is meer en meer geëvolueerd naar een opleidingscentrum.

 

Resultaat: In de vierde school is een naaiatelier ondergebracht. Verder is er een leercontract / workshop voorzien om lederen ballen te maken. De lessen worden verzorgd door een Senegalese ambachtsman. Doel van deze technische opleidingen is dat jongeren een beroep aanleren en zo kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Op die manier leren jongeren op eigen benen te staan.

  • gebouw: 5 klaslokalen en 1 sanitair blok
  • totale kost: €50.000€
  • jaarlijks onderhoud: €1.000

Audit oktober 2016

De "vierde school" zoals hierboven beschreven zal ophouden met te bestaan... Medina Gounass is een wijk die bij hevige regenval overstroomt. De overheid heeft in het verleden delen van de wijk platgelegd om er opvangbassins voor het regenwater te bouwen. Die inspanningen blijken onvoldoende en op korte termijn zal er opnieuw een deel van de wijk worden gesloopt. Onze school zal jammer genoeg mee onder de hamer gaan. De overheid bracht Vélo Afrique tijdig in kennis van de plannen en heeft een nieuw gebouw toegewezen in de wijk waarnaar de bewoners verhuizen. De bouwwerken aan de school schieten goed op. Wij kijken net als de leerlingen uit naar de opening!

Media

| Foto's van het project

Realisaties

Vélo Afrique bouwt met de verzamelde fondsen scholen en opleidingscentra. We gaan voor beter onderwijs in Afrika! Verder ondersteunen we lokale en sociale initiatieven.

senegal | 2008

School Medina Gounass

Lees meer
senegal | 2010

School Medina Gounass

Lees meer
kameroen | 2015

Foumbot

Lees meer
senegal | 2016

Bijscholing leerkrachten

Lees meer
senegal | 2014

Microkredieten

Lees meer
senegal | 2014

Sam Notair

Lees meer
senegal | 2012

Jaxaay

Lees meer
senegal | 2015

Pout

Lees meer
senegal | 2014

Sensibilisering Ebola

Lees meer
Wil je Vélo Afrique financieel steunen? Dat kan via BE46 7380 3094 4436